Trắc nghiệm Bài 16: Thủy quyền. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà có đáp án

  • 158 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án A.

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở các biển và đại dương (chiếm khoảng 97,5%).


Câu 2:

Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành

Xem đáp án

Đáp án D.

Đại dương thế giới là nguồn cung cấp hơi nước lớn nhất cho vòng tuần hoàn. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành mây và sau đó gây mưa.


Câu 3:

Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm

Xem đáp án

Đáp án B.

Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm 3/4, trong khi lục địa chỉ chiếm 1/4 diện tích. Nước trên Trái Đất không chỉ có ở đại dương mà nước có khắp nơi trên bề mặt Trái Đất tạo thành một lớp bao quanh Trái Đất.


Câu 4:

Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ

Xem đáp án

Đáp án A.

Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ hồ ao, rừng cây,… bốc lên.


Câu 5:

Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là từ

Xem đáp án

Đáp án C.

Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển chủ yếu là ở biển và đại dương.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận