Trắc nghiệm Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa có đáp án

  • 1479 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dân cư thế giới phân bố rất không đều, có những vùng dân cư tập trung đông đúc như: Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á, Tây và Trung Âu,... lại có những vùng thưa dân như: Bắc Á, châu Đại Dương,...


Câu 2:

Nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân bố dân cư?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các nhân tố kinh tế - xã hội có tác động quyết định đến phân bố dân cư, đặc biệt là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế. Những khu vực có kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng tốt, lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời,... là những nơi đông dân và ngược lại.


Câu 3:

Khu vực nào sau đây ở châu Mĩ có mật độ dân số cao nhất hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khu vực ở châu Mĩ có mật độ dân số cao nhất hiện nay là Ca-ri-bê (phổ biến từ 10 đến 100 người/km2 - 2020). Còn khu vực có mật độ dân số thấp nhất là Bắc Mĩ (phổ biến từ 10 đến 100 người/km2, có nơi dưới 10 người/km2 - 2020).


Câu 4:

Châu lục nào sau đây có tỉ trọng nhỏ nhất trong dân cư toàn thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Châu lục có tỉ trọng lớn nhất trong dân cư toàn thế giới là châu Á và châu lục có tỉ trọng nhỏ nhất trong dân cư toàn thế giới là châu Đại Dương.


Câu 5:

Khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số thấp nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở châu Á có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc như: Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á,… Khu vực có mật độ dân số thấp nhất là Tây Á, trung bình từ 10 đến 100 người/km2 - 2020.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

4 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Do thái Họa sỹ
20:32 - 01/01/2024

1⭐