Trắc nghiệm Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có đáp án

  • 908 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ở nước ta, các nông trường quốc doanh được thành lập chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở nước ta, các nông trường quốc doanh được thành lập chủ yếu ở các vùng trung du, cao nguyên và các vùng đất mới khai khẩn.


Câu 2:

Hình thức chăn nuôi gia cầm phổ biến nhất hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình thức chăn nuôi gia cầm phổ biến nhất hiện nay là tập trung công nghiệp. Ở nước ta có nhiều khu công nghiệp tập trung chăn nuôi gia cầm (gà, vịt) ở ven các thành phố lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.


Câu 3:

Ở các nước phát triển phần lớn nông phẩm cung cấp cho xã hội được sản xuất từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở các nước phát triển phần lớn nông phẩm cung cấp cho xã hội được sản xuất từ các trang trại.


Câu 4:

Hình thức tổ chức lãnh thổ vùng nông nghiệp có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vùng nông nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm góp phần sử dụng hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng. Là cơ sở hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.


Câu 5:

Số lượng các vùng nông nghiệp hiện nay ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hiện nay nước ta có 7 vùng nông nghiệp, đó là Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

4 tháng trước

Nguyễn Ngọc Ánh

Bình luận


Bình luận