Trắc nghiệm Bài 25.Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố có đáp án

  • 1128 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tiến bộ khoa học - công nghệ ảnh hưởng đến

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cơ sở vật chất - kĩ thuật ảnh hưởng đến quy mô, hiệu quả sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Tiến bộ khoa học - công nghệ giúp nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước có vai trò điều tiết sản xuất, ảnh hưởng đến tính chuyên môn hóa sản xuất.


Câu 2:

Nguồn thức ăn không ảnh hưởng nhiều đến

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nguồn thức ăn ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu vật nuôi, hình thức chăn nuôi và phân bố chăn nuôi. Ví dụ: Có nhiều đồng cỏ thì chăn nuôi gia súc phát triển mạnh, hình thức chăn nuôi trang trại và tự nhiên,… Ở vùng đồng bằng, có nhiều phụ phẩm nông nghiệp và thức ăn công nghiệp đa dạng nên cơ cấu chăn nuôi đa dạng, đặc biệt là chăn nuôi lợn và gia cầm,…


Câu 3:

Nguồn nước có ảnh hưởng thế nào đến sự phân bố và phát triển của nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước ngọt ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố và quy mô của hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; là tư liệu sản xuất không thể thiếu của ngành thuỷ sản.


Câu 4:

Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là ngành trồng trọt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ là đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt.


Câu 5:

Địa hình có ảnh hưởng thế nào đến sự phân bố và phát triển của nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Địa hình với các yếu tố như dạng địa hình, độ cao, độ dốc,... sẽ ảnh hưởng đến quy mô, phương hướng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận