Trắc nghiệm Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng có đáp án

  • 2042 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Theo thứ tự từ dưới lên, các tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo thứ tự từ dưới lên, các tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là: tầng badan, tầng granit, tầng đá trầm tích.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng với lớp Manti dưới?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Lớp Manti dưới có độ sâu từ 700 đến 2900 km, tồn tại ở trạng thái rắn chắc.


Câu 3:

Đặc điểm của lớp Manti dưới là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Lớp Manti trên tồn tại ở trạng thái quánh dẻo, hợp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng và Cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển. Độ dày của lớp Manti trên khoảng từ 15 - 700 km và Manti dưới có độ sâu từ 700 đến 2900 km, tồn tại ở trạng thái rắn chắc.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với lớp Manti trên?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Lớp Manti trên tồn tại ở trạng thái quánh dẻo, hợp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng và Cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển. Độ dày của lớp Manti trên khoảng từ 15 - 700 km và Manti dưới có độ sâu từ 700 đến 2900 km.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với nhân trong Trái Đất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Nhân trong có độ sâu từ 5100 đến 6370km, nhiệt độ rất cao, áp suất rất lớn (3 - 3,5 triệu atm), tồn tại ở dạng rắn và chứa nhiều kim loại nặng Ni, Fe.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nhà SuSo

Bình luận


Bình luận

Gấu BồAi?
05:03 - 30/12/2022

hay lm a