Trắc nghiệm Bài 30: Nguyên sinh vật có đáp án

  • 3036 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây là đúng khi nói về nguyên sinh vật?

Xem đáp án

Đáp án: C

Nguyên sinh vật là cơ thể đơn bào, nhân thực, có kích thước hiển vi. Tuy nhiên vẫn có một số loài có cấu tạo đa bào, kích thước lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


Câu 2:

Trong các sinh vật dưới dây, sinh vật nào không phải là nguyên sinh vật?

Bài tập trắc nghiệm Nguyên sinh vật có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án: D

Hình (4) là phẩy khuẩn thuộc nhóm vi khuẩn, không phải là nguyên sinh vật.


Câu 3:

Bệnh kiết lị do tác nhân nào gây nên? 

Xem đáp án

Đáp án: A

Bệnh kiết lị do trùng kiết lị Entamoeba gây nên.


Câu 4:

Loài nguyên sinh vật nào có khả năng cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước?

Xem đáp án

Đáp án: B

Tảo có diệp lục nên có khả năng quang hợp tạo nguồn oxygen cung cấp cho các động vật dưới nước.


Câu 5:

Bệnh sốt rét lây truyền theo đường nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D

Bệnh sốt rét lây truyền qua đường máu với vật trung gian truyền bệnh là muỗi Anophen.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận