Trắc nghiệm Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh có đáp án

  • 632 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng về vấn đề môi trường?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hiện nay môi trường sinh thái bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng vì vậy phải bằng mọi cách sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đồng thời, việc giải quyết các vấn đề môi trường cần cả chính trị, kinh tế và khoa học, kĩ thuật. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật sẽ hạn chế phần nào tác động có hại đến môi trường (xử lí chất thải, tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng, sản xuất năng lượng thay thế,…).


Câu 2:

Việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người, không phải vì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người do môi trường là không thể chia cắt được, có sự phát triển theo quy luật tuần hoàn vật chất, năng lượng. Đồng thời, môi trường có các phản ứng dây chuyền, nếu một thành phần hoặc khu vực bị ảnh hưởng sẽ kéo theo sự thay đổi tự nhiên ở các khu vực, địa phương khác. Ví dụ: Băng ở hai cực tan -> Nước biển dâng -> Nhiều vùng đất thấp trên thế giới bị ngập (biến mất), nhiều sinh vật chết,…


Câu 3:

Phát triển bền vững là bảo đảm cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao trong

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phát triển bền vững là sự phát triển để thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thoả mãn nhu cầu của thế hệ tương lai dựa trên sự phát triển hài hoà giữa kinh tế, xã hội, môi trường. Phát triển bền vững bảo đảm cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao trong môi trường sống lành mạnh.


Câu 4:

Xanh hóa trong sản xuất không có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xanh hoá trong sản xuất bằng việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hoá các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tái tạo dựa trên tiến bộ của khoa học - công nghệ. Phát triển cơ sở hạ tầng - kĩ thuật kết hợp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không phải nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở Việt Nam là:

- Con người là trung tâm của sự phát triển bền vững.

- Phát triển song hành với đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng.

- Quá trình phát triển phải đảm bảo một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận