Trắc nghiệm Bài 34: Thực vật có đáp án

  • 2695 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực vật được chia thành các ngành nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giới thực vật được chia thành các ngành là: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín.


Câu 2:

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

Xem đáp án

Đáp án: C

Cây dương xỉ, cây thông, cây rêu không thuộc ngành Hạt kín.


Câu 3:

Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:

Xem đáp án

Đáp án: B

Thực vật quang hợp có khả năng lọc bớt bụi và khí độc, giúp cân bằng hàm lượng CO2 và O2 trong không khí.


Câu 4:

Theo phân loại của Whittaker đại diện nào sau đây không thuộc nhóm Thực vật?

Bài tập trắc nghiệm Thực vật có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án: B

Tảo lục đơn bào không được xếp vào nhóm Thực vật.


Câu 5:

Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?

Xem đáp án

Đáp án: A

Cây bưởi được xếp vào nhóm thực vật hạt kín nên vì cơ thể có cả hoa, quả và hạt nằm trong quả.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phuongmaii
11:03 - 26/04/2023

cũng được

Truc Nha
12:52 - 07/05/2023

Túi thi được 10/10 lùn á

Trương Lê Minh Trí
20:03 - 10/05/2023

cx đc nhưng ko có tự luận tui đc 8/10

Trương Lê Minh Trí
20:04 - 10/05/2023

sdfsadfsad

Ảnh đính kèm