Trắc nghiệm BÀI 4: BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ BẢN ĐỒ PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT có đáp án

  • 112 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây là thành phần của tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án D.

Các thành phần của tự nhiên là khí hậu, địa hình, đất đai, nguồn nước, sinh vật.


Câu 2:

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?

Xem đáp án

Đáp án B.

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180⁰.


Câu 3:

Trên quả địa cầu có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến?

Xem đáp án

Đáp án C.

Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1⁰ thì có tất cả 181 vĩ  tuyến trên quả địa cầu.


Câu 4:

Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là

Xem đáp án

Đáp án B.

Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là lược đồ trí nhớ.


Câu 5:

Bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn 1 : 2 000.000 là những bản đồ có tỉ lệ

Xem đáp án

Đáp án A.

Bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn 1 : 1 000.000 là những bản đồ có tỉ lệ nhỏ; từ 1 : 200 000 đến 1 : 1 000 000 là những bản đồ có tỉ lệ trung bình; dưới 1 : 200 000 là những bản đồ có tỉ lệ lớn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận