Bài 4: Lược đồ trí nhớ

  • 175 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lược đồ trí nhớ là một phương tiện đặc biệt để

Xem đáp án

Lược đồ trí nhớ là một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết của cá nhân về một địa phương.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các ý sau, ý nào không đúng khi nói về việc xây dựng một lược đồ trí nhớ?

Xem đáp án

Ý không đúng khi nói về việc xây dựng một lược đồ trí nhớ:

D. Lược đồ trí nhớ có đầy đủ các yếu tố: kí hiệu đường, kí hiệu điểm, tên hệ thống lưới kinh vĩ tuyến, tỉ lệ và chú giải.

=>Giải thích: Khi xây dựng một bản đồ mới cần có các yếu tố trên.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về mục đích sử dụng lược đồ trí nhớ trong học tập Địa lí

Xem đáp án

Trong học tập, lược đồ trí nhớ giúp chúng ta học Địa lí thú vị hơn nhiều, kiến thức địa lí vững chắc hơn và khả năng vận dụng vào cuộc sống cũng đa dạng hơn.Ý không đúng khi nói về mục đích sử dụng lược đồ trí nhớ trong học tập Địa lí là D.Sử dụng để luyện tập các dạng bài.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hãy sắp xếp lại các ý sau sao cho đúng với thứ tự các bước khi vẽ lược đồ trí nhớ về đường đi từ nhà đến trường học.

1. Hồi tưởng điểm xuất phát và điểm kết thúc.

2. Xác định hướng đi và khoảng cách giữa các điểm mốc.

3. Nhớ lại những điểm mốc chính trên toàn bộ quãng đường.

4. Xác định hướng đi từ điểm xuất phát đến điểm đến.

Xem đáp án

Thứ tự các bước khi vẽ lược đồ trí nhớ về đường đi từ nhà đến trường học: 1 - 4 - 2 - 3.

1. Hồi tưởng điểm xuất phát và điểm kết thúc.

2. Xác định hướng đi và khoảng cách giữa các điểm mốc.

3. Nhớ lại những điểm mốc chính trên toàn bộ quãng đường.

4. Xác định hướng đi từ điểm xuất phát đến điểm đến.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Lược đồ trí nhớ của một người phản ánh điều gì?

Xem đáp án

Lược đồ trí nhớ của một người phản ánh sự cảm nhận của người đó về không gian sống và ý nghĩa của không gian đó đối với cá nhân.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận