Trắc nghiệm Bài 42: Biến dạng của lò xo có đáp án

  • 739 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?

Xem đáp án

A – Sai, vì nếu lò xo bị biến dạng vượt quá giới hạn đàn hồi thì khi thôi tác dụng lực, lò xo sẽ không trở về hình dạng ban đầu.

B – Sai, khi lò xo bị kéo dãn thì chiều dài lúc sau dài hơn chiều dài ban đầu.

C – Đúng.

D – Độ biến dạng của lò xo có thể là độ dãn của lò xo, có thể là độ nén của lò xo.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Lò xo thường được làm bằng những chất nào? 

Xem đáp án

Lò xo thường được làm bằng những chất thép, đồng thau do hai chất này đàn hồi tốt.

Nhôm, chì, … đàn hồi kém nên không được dùng để làm lò xo.

Chọn đáp án A 


Câu 3:

Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi? 

Xem đáp án

Vật có tính chất đàn hồi là khi thôi tác dụng lực vào vật thì hình dạng vật trở lại được hình dạng ban đầu.

A – Không có tính chất đàn hồi

B – Có tính chất đàn hồi

C – Có tính chất đàn hồi

D – Có tính chất đàn hồi

Chọn đáp án B


Câu 4:

Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?

Xem đáp án

Biến dạng đàn hồi là khi thôi tác dụng lực vào vật, vật trở về lại hình dạng ban đầu.

A - Biến dạng đàn hồi.

B - Biến dạng không đàn hồi.

C - Biến dạng không đàn hồi.

D - Biến dạng không đàn hồi.

Chọn đáp án A


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng về lực đàn hồi?

Xem đáp án

A – Đúng

B – Đúng

C – Có thể là lực kéo, có thể là lực nén

D – Đúng

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận