Trắc nghiệm Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí có đáp án

  • 1844 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vào mùa đông, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vào mùa đông, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí ôn đới với tính chất cơ bản là lạnh và khô (nếu đi qua biển có tính chất lạnh, ẩm).


Câu 2:

Dải hội tụ nhiệt đới là mặt tiếp xúc của hai khối khí

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo khi tiếp xúc với nhau không tạo ra frông thường xuyên và liên tục mà chỉ tạo thành dải hội tụ nhiệt đới do chúng đều nóng và thường xuyên có cùng một chế độ gió -> Dải hội tụ nhiệt đới là mặt tiếp xúc của hai khối khí bắc xích đạo và nam xích đạo.


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về hơi nước trong khí quyển?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong khí quyển hơi nước chỉ chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ (chưa đến 1%), nhưng phân bố không đều trên Trái Đất và có vai trò quan trọng đối với khí hậu toàn cầu.


Câu 4:

Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong không khí?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là Mặt Trời. Khí quyển có vai trò quan trọng đối với muôn loài trên Trái Đất. Không khí bao gồm các thành phần: khí ni-tơ (78%); khí ô-xy (21%); hơi nước, khí cacbonic và các khí khác (1%).


Câu 5:

Frông ôn đới hình thành do sự tiếp xúc của hai khối khí

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Frông ôn đới hình thành do sự tiếp xúc của hai khối khí ôn đới và chí tuyến.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận