Trắc nghiệm Bài 8. Khí áp. Gió và mưa có đáp án

  • 1028 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ở Bắc bán cầu, gió Tây ôn đới thổi quanh năm theo hướng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Gió Tây ôn đới là gió thổi quanh năm từ đai áp cao chí tuyến về đai áp thấp ôn đới theo hướng tây nam ở bán cầu Bắc, hướng tây bắc ở bán cầu Nam và thường có độ ẩm cao, gây mưa.


Câu 2:

Tính chất của gió Mậu dịch là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Gió Mậu dịch thổi từ đai áp cao chí tuyến về đai áp thấp xích đạo, có hướng và tốc độ tương đối ổn định quanh năm, ở bán cầu Bắc có hướng đông bắc, ở bán cầu Nam có hướng đông nam, tính chất của gió nói chung là khô.


Câu 3:

Đặc điểm của gió mùa là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Gió mùa là gió thổi theo mùa, hướng (Mùa đông thổi từ lục địa ra đại dương; mùa hạ thổi từ đại dương vào đất liền) và tính chất gió ở hai mùa trái ngược nhau.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với gió mùa?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Gió mùa là gió thổi theo mùa, hướng (Mùa đông thổi từ lục địa ra đại dương; mùa hạ thổi từ đại dương vào đất liền) và tính chất gió ở hai mùa trái ngược nhau. Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu do sự nóng lên hay lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương (gió mùa ngoại chí tuyến) hoặc giữa hai bán cầu (gió mùa nội chí tuyến). Gió mùa phân bố chủ yếu ở đới nóng như: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi, Đông Bắc Ô-xtrây-li-a,…


Câu 5:

Ở Bắc bán cầu, gió Mậu dịch thổi quanh năm theo hướng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Gió Mậu dịch thổi từ đai áp cao chí tuyến về đai áp thấp xích đạo, có hướng và tốc độ tương đối ổn định quanh năm, ở bán cầu Bắc có hướng đông bắc, ở bán cầu Nam có hướng đông nam, tính chất của gió nói chung là khô.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận