Trắc nghiệm Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi xác định phương hướng ngoài thực địa không dựa vào hiện tượng tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Khi xác định phương hướng ngoài thực địa, chúng ta dựa vào một số hiện tượng tự nhiên như: quan sát Mặt Trời mọc hoặc lặn, sự di chuyển của bóng nắng, dựa vào sao Bắc Cực trên bầu trời đêm,…

Cho hình ảnh sau:

Dựa vào la bàn trên, trả lời câu 2, 3 dưới đây:


Câu 2:

Trên vòng đo độ ở La bàn hướng Tây chỉ

Xem đáp án

Đáp án B.

Vòng đo độ có bốn hướng và số ghi là: hướng Bắc (00hoặc 3600), hướng Nam (1800), hướng Tây (2700) và hướng Đông (900).


Câu 3:

Trên vòng đo độ ở La bàn hướng Nam chỉ

Xem đáp án

Đáp án C.

Vòng đo độ có bốn hướng và số ghi là: hướng Bắc (00hoặc 3600), hướng Nam (1800), hướng Tây (2700) và hướng Đông (900).


Câu 4:

Dựa vào hướng Mặt Trời lặn xác định được hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Dựa vào hướng Mặt Trời lặn xác định được hướng Tây (vào buổi chiều).


Câu 5:

Dựa vào sao Bắc Cực trên bầu trời, ta tìm được hướng

Xem đáp án

Đáp án C.

Dựa vào sao Bắc Cực trên bầu trời, ta tìm được hướng Bắc. Để tìm được sao Bắc Cực ta có thể dựa vào các chòm sao Đại Hùng, Thiên Hậu,…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận