Trắc nghiệm: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá có đáp án

  • 2158 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bài thơ "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" của tác giả nào? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Đỗ Phủ được mệnh danh là? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Bài thơ "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" gồm mấy đoạn? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Bài thơ được viết theo phương thức nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Ý nghĩa nổi bật của chi tiết “trẻ con cướp tranh”? 

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận