Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Phép trừ có đáp án

  • 1420 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống: 38156 – 11745 = ……………

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: từ phải qua trái, hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục, hàng trăm trừ hàng trăm, hàng nghìn trừ hàng nghìn và hàng chục nghìn trừ hàng chục nghìn.

Nên

-3815611745   26411

Vậy số cần điền là: 26411.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống: 987845 – 782531 = ……………

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: từ phải qua trái, hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục, hàng trăm trừ hàng trăm, hàng nghìn trừ hàng nghìn, hàng chục nghìn trừ hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn trừ hàng trăm nghìn.

Nên

-987845782531    205314

Vậy số cần điền là: 205314.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống: 969258 – 657250 = ………….

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: từ phải qua trái, hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục, hàng trăm trừ hàng trăm, hàng nghìn trừ hàng nghìn, hàng chục nghìn trừ hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn trừ hàng trăm nghìn.

Nên

-969258657250    312008

Vậy số cần điền là: 312008.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống: 48196 – 14725 = ……………..

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: từ phải qua trái, hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục, hàng trăm trừ hàng trăm, hàng nghìn trừ hàng nghìn và hàng chục nghìn trừ hàng chục nghìn.

Nên

-4819614725   33471

Vậy số cần điền là: 33471.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 453620 – 92573 = 361047. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có:

453620   92573   361047

Mà: 361047 = 361047

Vậy ta chọn đáp án: A. "Đúng"


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận