Trắc nghiệm: Bạn đến chơi nhà có đáp án

  • 4141 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

"Bạn đến chơi nhà" thuộc thể thơ gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Thể thơ của bài giống với thể thơ của bài thơ nào sau đây: 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Bài thơ "Bạn đến chơi nhà" là của tác giả? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

2 năm trước

Quynh Anh

Q

10 tháng trước

Quynh Chi

tuyệt zoi

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Linh
15:52 - 15/11/2021

đúng r
hihi

Hưng Thịnh Mai
15:41 - 23/11/2021

Cái đầu bùi