Trắc nghiệm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra có đáp án

  • 2065 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Bài thơ "Thiên Trường vãn vọng" của Trần Nhân Tông được làm theo thể loại gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Phủ Thiên Trường thuộc địa phương nào? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Bài thơ miêu tả cảnh vật vào thời điểm nào trong ngày? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ trong bài thơ như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Tác giả bài thơ là người như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận