Trắc nghiệm : Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh có đáp án

  • 386 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Văn bản nào dưới đây là văn bản thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Kết cấu của văn bản là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Dòng nào nêu khái quát về mục đích của văn bản thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Dòng nào dưới đây không khái quát được những hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Dòng nào nêu đúng kiểu kết cấu bài thuyết minh theo thời gian?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận