Trắc nghiệm: Cách làm văn lập luận chứng minh có đáp án

  • 4119 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 2:

Trong phần mở bài của bài văn chứng minh,người viết phải nêu lên nội dung gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Trong phần thân bài của bài văn chứng minh,người viết cần phải làm gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Lời văn phần kết bài nên hô ứng với lời văn của phần nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Theo quy trình tạo lập văn bản làm văn nghị luận thì sau bước tìm hiểu đề bài để định hướng cho bài làm sẽ đến bước nào? 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận