Trắc nghiệm: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng có đáp án

  • 4211 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bài "Cảnh khuya" và phiên âm bài "Rằm tháng giêng" cùng thể thơ với bài nào? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Hai bài thơ miêu tả cảnh vật ở đâu? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Hai bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Trong những cụm từ so sánh sau, cụm từ nào không phải so sánh với tiếng suối? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Câu thơ cuối bài "Rằm tháng giêng" gợi nhớ đến câu thơ cuối trong bài? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Trần Nguyễn Đăng Khoa

Hay

7 tháng trước

Bích Loann

T

7 tháng trước

Trần Đăng Khoa

Bình luận


Bình luận

Dương Thị Hằng Nga
21:46 - 29/12/2020

câu 5:đáp án là B

Dương Thị Hằng Nga
21:58 - 29/12/2020

Câu 3:d