Trắc nghiệm: Câu đặc biệt có đáp án

  • 7033 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Câu đặc biệt là gì ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Trong các dòng sau, dòng nào không nói lên tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Trong các câu sau, câu nào không phải là câu đặc biệt ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

S

2 năm trước

Stick war 2 Order empire

q

2 năm trước

quoccola@gmail.com

Bình luận


Bình luận