Trắc nghiệm: Chiến thắng Mtao-Mxây (trích Đăm Săn - sử thi Tây Nguyên) có đáp án

  • 1148 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hành động nào của Đăm Săn thể hiện tính cộng đồng?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Ở đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây tác giả dân gian dành nhiều câu miêu tả cảnh ăn mừng chiến thắng hơn cảnh đổ máu trong giao tranh là vì sao?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Tại sao muốn chiến thắng Mtao Mxây mà Đăm Săn lại không nhân cơ hội đâm lén y?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Sau khi ăn miếng trầu của Hơ Nhị quăng cho thì Đăm Săn như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận