Trắc nghiệm: Chơi chữ có đáp án

  • 3751 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Chơi chữ là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Các lối chơi chữ thường gặp? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Lối chơi chữ nào được sử dụng trong câu “Cô Xuân đi chợ Hạ, mua cá thu về, chợ hãy còn đông…” 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận