Trắc nghiệm: Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự có đáp án

  • 391 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tại sao cần phải chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu khi viết bài văn tự sự?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Dòng nào sau đây không phải là yêu cầu của các bước lựa chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Đoạn thơ sau nói về nội dung gì?

Em tới rừng ớt ngắt lá ớt ngồi chờ,

Em tới rừng cà ngắt lá cà ngồi đợi,

Tới rừng lá ngón ngóng trông.

Anh tới nơi, em bẻ lá xanh em ngồi;

Được nhủ đôi câu, anh mới đành lòng quay lại,

Được dặn đôi lời, anh yêu em mới chịu quay đi.

(Tiễn dặn người yêu)

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Câu thơ nào không nhằm thể hiện nỗi niềm đắng cay, đau đớn của cô gái?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Dòng nào sau đây nói đúng về cách bày tỏ tình cảm, thái độ trong đoạn thơ trên?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận