Trắc nghiệm: Chữa lỗi về quan hệ từ có đáp án

  • 2603 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Những lỗi thường gặp về việc sử dụng quan hệ từ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Trong những câu sau, câu nào không sử dụng quan hệ từ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Câu này mắc lỗi gì về quan hệ từ

“Qua bài thơ "Bạn đến chơi nhà" cho ta hiểu về tình bạn bình dị mà sâu sắc của nhà thơ.” 

Xem đáp án

Đáp án B

→ Thừa quan hệ từ sẽ khiến câu bị khuyết chủ ngữ. 


Câu 5:

Trường hợp nào có thể bỏ quan hệ từ? 

Xem đáp án

Đáp án: A

→ có thể bỏ quan hệ từ “của”


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận