Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 2 : Những vấn đề toàn cầu và khu vực có đáp án

  • 747 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Toàn cầu hóa là quá trình

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

WTO là tên viết tắt của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Liên minh châu Âu viết tắt là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Cơ sở quan trọng đề hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận