Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 4: Hợp chủng quốc Hoa Kì có đáp án

  • 905 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Về tự nhiên, bán đảo A-la-xca không có đặc điểm là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm Hoa Kì

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Than đá và quặng sắt của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận