Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 6: Liên bang Nga có đáp án

  • 1389 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Liên bang Nga là quốc gia có vùng lãnh thổ rộng lớn thế giới, được thể hiện rõ nhất qua đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Liên bang Nga giáp với các đại dương là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Đặc điểm nào đúng với phần lãnh thổ phía tây của Liên bang Nga?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Đặc điểm nào không đúng với phần phía đông của Liên bang Nga?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận