Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 9: Khu vực Đông Nam Á có đáp án

  • 261 lượt thi

  • 57 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đông Nam Á nằm giữa

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không giáp biển là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Quốc gia nào sau đây không phải Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Các đồng bằng ở Đông Nam Á lục địa màu mỡ vì

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 tháng trước

Phạm Nguyễn Kim Phụng

Bình luận


Bình luận