Trắc nghiệm: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) có đáp án

  • 3034 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 3:

Trong các câu sau, câu nào không phải là câu bị động ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Câu chủ động sau có thể chuyển thành câu bị động nào?

Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỉ XIII 

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Nguyễn Thanh

H

3 năm trước

Huyền Trần Khánh

Bình luận


Bình luận