Trắc nghiệm Công Dân Bài 15 (có đáp án): Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  • 2051 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Môi trường bao gồm những yếu tố cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn tại, phát triển của con người và tự nhiên.

 


Câu 2:

Các thành phần môi trường biến đổi như thế nào so với tiêu chuẩn môi trường?

Xem đáp án

Đáp án: C

Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.

 


Câu 3:

Phương án nào dưới đây là thực trạng môi trường hiện nay của Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D

Môi trường hiện nay tại Việt Nam đang ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, nước,...

 


Câu 4:

Ô nhiễm môi trường là vấn đề chung của

Xem đáp án

Đáp án: D

Ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề nóng bỏng của nhân loại. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, là lương tâm, trách nhiệm đạo đức của mỗi công dân.

 


Câu 5:

Cuộc sống con người luôn gắn bó mật thiết với tự nhiên song cũng vi phạm nghiêm trọng các yếu tố cân bằng của tự nhiên gây ra hiện tượng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Cuộc sống của con người luôn gắn bó mật thiết với tự nhiên, song cũng vi phạm nghiêm trọng các yếu tố cân bằng của tự nhiên gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận