Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật có đáp án (Mới nhất)

  • 297 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Khổ giấy A0 có kích thước:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: 1189 x 841 là kích thước khổ giấy A0 nên A đúng

+ Đáp án B: 841 x 594 là kích thước khổ giấy A1 nên B sai

+ Đáp án C: 594 x 420 là kích thước khổ giấy A2 nên C sai

+ Đáp án D:  420 x 297 là kích thước khổ giấy A3 nên D sai


Câu 2:

Câu 2. Trên mỗi bản vẽ đều có:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trên mỗi bản vẽ đều có khung bản vẽ và khung tên. Khung tên được đặt ở góc phải, phía dưới bản vẽ.


Câu 3:

Câu 3. Có mấy loại tỉ lệ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 loại tỉ lệ là: phóng to, thu nhỏ và nguyên hình.


Câu 4:

Câu 4. X: 1 là kí hiệu của loại tỉ lệ nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Tỉ lệ nguyên hình có kí hiệu là 1 : 1, tỉ lệ thu nhỏ có kí hiệu  là 1 : X.


Câu 5:

Câu 5. Có mấy loại nét vẽ chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các nét vẽ chính là:

+ Nét liền đậm

+ Nét liền mảnh

+ Nét đứt mảnh

+ Nét gạch chấm mảnh

+ Nét lượn sóng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận