Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 11: Bản vẽ xây dựng có đáp án

  • 1775 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bản vẽ nhà là bản vẽ thể hiện:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Hồ sơ giai đoạn thiết kế sơ bộ ngôi nhà có:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Hình biểu diễn chính của ngôi nhà là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì bản vẽ nhà chỉ là bản vẽ thông dụng nhất, còn nhiều loại bản vẽ xây dựng khác.


Câu 5:

Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận