Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 15: Vật liệu cơ khí có đáp án

  • 3966 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính chất vật liệu gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Tính chất đặc trưng về cơ học là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Có mấy loại giới hạn bền?

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là giới hạn bền kéo và giới hạn bền nén.


Câu 4:

Đặc trưng cho độ bền của vật liệu là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Độ bền là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Dương Dương

Bình luận


Bình luận