Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi có đáp án

  • 6242 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có mấy phương pháp chế tạo phôi?

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là phương pháp hàn, gia công áp lực và đúc.


Câu 2:

Chế tạo phôi bằng phương pháp?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Ưu điểm của phương pháp đúc là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Ưu điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực là:

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận