Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại có đáp án (Mới nhất)

  • 1408 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Gia công kim loại bằng cắt gọt thu được chi tiết như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là lấy đi một phần phôi dưới dạng phoi nhờ các dụng cụ cắt để thu được chi tiết có hình dạng và kích thước theo yêu cầu.


Câu 2:

Câu 2. Phần kim loại bị vứt bỏ khi gia công cắt gọt gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Phôi là kim loại ban đầu, chi tiết là sản phẩm cuối cùng, phoi là phần kim loại vứt bỏ.


Câu 3:

Câu 3. Phần kim loại cuối cùng sau khi gia công cắt gọt gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Phôi là kim loại ban đầu, chi tiết là sản phẩm cuối cùng, phoi là phần kim loại vứt bỏ


Câu 4:

Câu 4. Phần kim loại ban đầu trước khi gia công cắt gọt gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Phôi là kim loại ban đầu, chi tiết là sản phẩm cuối cùng, phoi là phần kim loại vứt bỏ.


Câu 5:

Câu 5. Phương pháp gia công cắt gọt kim loại:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Vì gia công kim loại bằng cắt gọt tạo ra chi tiết máy có độ chính xác cao.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

22-Nguyễn Trương Ngọc Nhi 11A1
14:59 - 23/02/2022

câu 9 đáp án D

Diệu Linggg
22:07 - 04/03/2022

đr

Diệu Linggg
22:07 - 04/03/2022

câu 9, vị trí số 4 là dao mà :) :) :) ???