Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc có đáp án

  • 4652 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt trong góc tạo bởi 3 mặt phẳng vuông góc với nhau từng đôi một trong không gian.


Câu 2:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, có mấy mặt phẳng hình chiếu?

Xem đáp án

Đáp án: C

Đó là mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng, cạnh.


Câu 3:

Vị trí mặt phẳng hình chiếu trong phương pháp chiếu góc thứ nhất là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đối với phương pháp chiếu góc thứ nhất:

+ Mặt phẳng hình chiếu đứng nằm phía sau vật thể nên A sai

+ Mặt phẳng hình chiếu bằng nằm phía dưới vật thể nên B sai

+ Mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên phải vật thể nên C sai

Vậy cả A, B, C đều sai.


Câu 4:

Vị trí mặt phẳng hình chiếu đứng như thế nào so với vật thể?(phương pháp chiếu góc thứ nhất)

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì dưới vật thể là mặt phẳng hình chiếu bằng, trên và trước không có mặt phẳng hình chiếu nào


Câu 5:

Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ:

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì đáp án B là hình chiếu bằng, đáp án C là hình chiếu cạnh, đáp án D là hình chiếu bằng ở phương pháp chiếu góc thứ ba.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

8 tháng trước

Phạm Khoa

5 tháng trước

Vũ Yến Nhi

Bình luận


Bình luận

Trần Phương
20:41 - 20/10/2021

CÂU 9: Cho vật thể bất kì có:
1: Hình chiếu đứng
2: Hình chiếu bằng
3: Hình chiếu cạnh
Hãy cho biết vị trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất?
Câu này đáp án đúng phải là C chứ ạ!
1 3
2
Còn nếu đáp án là B thì phải là phương pháp chiếu góc thứ ba chứ ạ?
2
3 1