Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong có đáp án (Mới nhất)

  • 1794 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Động cơ đốt trong đầu tiên trên thế giới ra đời năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Năm 1860 được coi là năm ra đời của chiếc động cơ đốt trong đầu tiên trên thế giới. Đó là động cơ 2 kì, công suất khoảng 2 mã lực, chạy bằng khí thiên nhiên.


Câu 2:

Câu 2. Động cơ 4 kì ra đời năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Năm 1877, Nicola Aogut Otto phối hợp với Lăng Ghen đề xướng ra nguyên lí động cơ 4 kì và chế tạo thử một chiếc chạy bằng khí than.


Câu 3:

Câu 3. Động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng xăng ra đời năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Năm 1885, Golip Đemlo chế tạo thành công động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng xăng với công suất 8 mã lực, tốc độ 800 vòng/phút.


Câu 4:

Câu 4. Chiếc động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng xăng có công suất bao nhiêu mã lực?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Chiếc động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng xăng có công suất 8 mã lực, tốc độ quay đạt tới 800 vòng/phút.


Câu 5:

Câu 5. Chiếc động cơ đốt trong đầu tiên của thế giới là loại động cơ nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Chiếc động cơ đốt trong đầu tiên của thế giới là loại động cơ 2 kì, có công suất khoảng 2 mã lực, chạy bằng khí thiên nhiên.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đào Lê Duy Anh
21:13 - 06/03/2022

Câu 12 D

Lăng Lăng Bạch
22:03 - 24/04/2022

12 D