Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong có đáp án

  • 4148 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Động cơ nào ra đời trước tiên?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Động cơ 4 kì ra đời năm nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Động cơ có công suất 8 mã lực, tốc độ 800 vòng/ phút là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì động cơ nhiệt có thể là động cơ đốt ngoài.


Câu 5:

Người ta phân loại động cơ đốt trong theo nhiên liệu thành loại nào? Chọn đáp án sai:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì động cơ hơi nước là động cơ đốt ngoài


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đào Lê Duy Anh
21:06 - 06/03/2022

Câu 5 C

Thùy Trang
20:52 - 23/04/2022

5c