Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong có đáp án (Mới nhất)

  • 1844 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Động cơ đốt trong có mấy loại điểm chết?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Động cơ đốt trong có điểm chết trên và điểm chết dưới.


Câu 2:

Câu 2. Khái niệm điểm chết dưới?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án B: Là điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất, đây là khái niệm của điểm chết trên

+ Đáp án C: Là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiều chuyển động, đây là khái niệm của điểm chết.


Câu 3:

Câu 3. Mối quan hệ giữa hành trình pit-tông và bán kính trục khuỷu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khi pit-tông chuyển dịch được một hành trình thì trục khuỷu sẽ quay được một góc 1800.


Câu 4:

Câu 4. Khái niệm hành trình pit-tông?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hành trình pit-tông là quãng đường mà phit-tông đi được giữa 2 điểm chết, tức là khi trục khuỷu quay được 1800. Do đó C và D sai. Mặt khác, quãng đường pit-tông đi được trong 1 chu trình là trục khuỷu quay được 3600 đối với động cơ 2 kì và 7200 đối với động cơ 4 kì nên B sai.


Câu 5:

Câu 5. Khái niệm điểm chết?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: Là điểm chết mà tại đó pit-tông ở gần tâm trục khuỷu nhất, đây là khái niệm điểm chết dưới.

+ Đáp án B: Là điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất, đây là khái niệm của điểm chết trên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đào Thanh Tâm
20:50 - 10/03/2022

câu 13 đáp án C đúng

Lăng Lăng Bạch
22:16 - 24/04/2022

13 C