Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 22: Thân máy và nắp máy có đáp án (Mới nhất)

  • 796 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Nhiệm vụ của thân máy là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Thân máy là chi tiết cố định, dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ.


Câu 2:

Câu 2. Cấu tạo của thân máy gồm mấy phần?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Cấu tạo của thân máy gồm thân xilanh và cacte.


Câu 3:

Câu 3. Phần lắp xilanh được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Trong thân máy, phần lắp xilanh gọi là thân xilanh, phần lắp trục khuỷu gọi là cacte.


Câu 4:

Câu 4. Phần lắp trục khuỷu được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong thân máy, phần lắp xilanh gọi là thân xilanh, phần lắp trục khuỷu gọi là cacte.


Câu 5:

Câu 5. Cacte được chế tạo:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cacte có thể chế tạo liền khối hoặc chia làm 2 nửa: nửa trên và nửa dưới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận