Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 22: Thân máy và nắp máy có đáp án

  • 2730 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có chứa gì? Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Cánh tản nhiệt được bố trí ở vị trí nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì cacte không chứa bộ phận làm mát, thân xilanh động cơ làm mát bằng nước chứa áo nước.


Câu 5:

Cacte chứa:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì cacte chứa trục khuỷu, dầu bôi trơn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận