Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 24: Cơ cấu phân phối khí có đáp án

  • 3391 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cơ cấu phân phối khí phân thành những loại nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt có ở động cơ nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Ở động cơ 4 kì:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Ở động cơ 2 kì, chi tiết nào làm nhiệm vụ của van trượt?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận