Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ có đáp án

  • 2835 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Đâu là sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí?

Xem đáp án

Đáp án: A

Đáp án B sai vì sơ đồ khối chưa thể hiện đường đi khác nhau của không khí, xăng, hòa khí. Đáp án C sai vì sai vị trí bơm, đáp án D sai vì vừa sai vị trí bơm, vừa không kí hiệu đường đi khác nhau.


Câu 5:

Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí ở động cơ xăng?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận