Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ có đáp án

  • 2394 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có khối nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì đây là động cơ điêzen


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận