Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 29: Hệ thống đánh lửa có đáp án

  • 3660 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

ĐĐK cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì cả 3 phát biểu trên đều đúng


Câu 4:

WĐK được đặt ở vị trí sao cho:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Bộ chia điện gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận