Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 30: Hệ thống khởi động có đáp án

  • 2008 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiệm vụ của hệ thống khởi động:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Cách khởi động nào sau đây thuộc hệ thống khởi động của động cơ đốt trong?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Hệ thống khởi động bằng động cơ điện dùng loại động cơ nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Hệ thống khởi động bằng tay khởi động bằng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận