Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong có đáp án (Mới nhất)

  • 671 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Có mấy nguyên tắc về ứng dụng đọng cơ đốt trong?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong: nguyên tắc về tốc độ và nguyên tắc về công suất.


Câu 2:

Câu 2. Sử dụng động cơ đốt trong cần đảm bảo nguyên tắc:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong: nguyên tắc về tốc độ và nguyên tắc về công suất.


Câu 3:

Câu 3. Nguyên tắc đầu tiên trong việc ứng dụng động cơ đốt trong là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Có 2 nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong:

1. Nguyên tắc về tốc độ

2. Nguyên tắc về công suất.


Câu 4:

Câu 4. Nguyên tắc thứ hai trong việc ứng dụng động cơ đốt trong là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong:

1. Nguyên tắc về tốc độ

2. Nguyên tắc về công suất.


Câu 5:

Câu 5. Công suất của động cơ đốt trong có hệ số dự trừ:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ số dự trữ đảm bảo trong khoảng 1,05 đến 1,5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng Vinh
16:02 - 13/05/2022

câu 15 D
sgk trang 134