Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong có đáp án

  • 2034 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Động cơ đốt trong là nguồn động lực sử dụng phổ biến trong:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Động cơ đốt trong không được sử dụng trong:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì nó có trong cả 3 lĩnh vực trên.


Câu 3:

Động cơ đốt trong dùng làm nguồn động lực cho phương tiện di chuyển:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Chọn câu trả lời sai: Các nước coi trọng công tác:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Đâu là sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận